Tổng kết công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2014

Nhìn lại năm 2014 sắp qua đi, thay mặt Hội đồng sáng kiến công ty cảm ơn những cá nhân, tập thể đã phát huy sáng tạo trong lao động, có những đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất gửi lên công ty, chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ ý tưởng nhằm đưa vào áp dụng rộng rãi, góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.

Nói như Erich Fromm: “ Khi ta bối rối trước một sự việc, đó là tiền đề cho sự sáng tạo”

Sự suy tư, trăn trở, quyết tâm vượt qua sự “bối rối”, thách thức trong công việc, đơn giản như việc làm sao cho công việc trở lên dễ dàng hơn, an toàn hơn, hiệu quả cao hơn, hay là thực hiện được công việc mà chỉ với những công cụ hiện có chúng ta dường như “bó tay.com”.

25

Trong công tác sửa chữa, chúng ta luôn gặp phải những sự “bối rối”, thực tế đã không ít “bối rối” chúng ta chưa vượt qua được, nhưng cũng không ít sự “bối rối” đã có những lời giải thuyết phục của những cá nhân, tập thể say mê không ngừng sáng tạo trong lao động(như: phục hồi, thay cánh turbine, phục hồi cực từ máy nghiền, phục hồi bảng mạch điều khiển biến tần cầu trục…).

Không chỉ trong sản xuất trực tiếp, cả về quản lý điều hành, có những “bối rối” chưa vượt qua, có vẻ lớn lao hơn ấy, chúng ta cũng cần xem lại mình đã tư duy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm chưa, đã “think different- nghĩ khác” chưa? Hay vẫn tư duy theo lối mòn, vẫn ngày càng thêm “bối rối” trước những sự việc lặp lại. Giống như Guillaume Apollinaire nói: “ Con người muốn làm ra cái máy có thể đi, người ta tạo ra cái bánh xe, chẳng có vẻ gì giống cái chân cả!”- Quả là sáng tạo của sáng tạo!

Nhìn lại năm 2014 sắp qua đi, thay mặt Hội đồng sáng kiến công ty cảm ơn những cá nhân, tập thể đã phát huy sáng tạo trong lao động, có những đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất gửi lên công ty, chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ ý tưởng nhằm đưa vào áp dụng rộng rãi, góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.
Quan điểm của lãnh đạo Công ty, mọi sáng kiến, dù chỉ là những việc rất nhỏ cũng cần phải được ghi nhận, động viên khuyến khích, đưa vào thực tế.

Năm 2015 sắp đến, chúc tập thể CBCNV trong toàn công ty luôn khỏe mạnh, hăng hái thi đua lao động, học tập, không ngừng sáng tạo, có nhiều sáng kiến hơn nữa, vì một NPS ổn định và phát triển bền vững.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Favicon Evnnps 256