9aa4be853875c72b9e64

 EVNNPS cung cấp dịch vụ:

 • Bảo trì hệ thống lò hơi
 • Bảo trì hệ thống tuabin hơi
 • Bảo trì hệ thống thiết bi điện
 • Bảo trì hệ thống đo lường và điều khiển
 • Đào tạo và chuyển giao công nghệ
 • Gia công chế tạo và phục hồi thiết bị
 • Thí nghiệm và hiệu chuẩn thiết bị
 • Thử nghiệm phá hủy và không phá hủy
Profile EVNNPS 2022_Page_08_Image_0002

Đại tu máy biến áp 220kV 353000kVA

Profile EVNNPS 2022_Page_08_Image_0004

Đại tu máy phát điện 330MW

Profile EVNNPS 2022_Page_08_Image_0003

Đại tu máy cắt 220kV

EVNNPS đang đảm nhận dịch vụ bảo trì, sửa chữa thường xuyên cho các nhà máy nhiệt điện:

 • Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại
 • Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng
 • Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh
 • Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1

Ngoài ra, EVNNPS còn sửa chữa lớn và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật, tư vấn cho các nhà máy nhiệt điện trên cả nước

19
Profile EVNNPS 2022_Page_09_Image_0012

Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm bảo trì hệ thống điện

Profile EVNNPS 2022_Page_09_Image_0003

Bảo dưỡng hệ thống điều khiển lọc bụi tĩnh điện

Profile EVNNPS 2022_Page_09_Image_0005

Bảo dưỡng hệ thống nguồn điện một chiều

Đại tu, sửa chữa hệ thống các thiết điện tự dùng nhà máy nhiệt điện đốt than công suất đến 600MW/tổ máy:

 • Hệ thống bơm nước tuần hoàn.
 • Hệ thống bơm nước cấp, bơm nước ngưng.
 • Hệ thống quạt gió, quạt khói.
 • Hệ thống trường lọc bụi tĩnh điện.
 • Hệ thống phân phối điện 0,6 KV; 0,4 KV
 • Hệ thống nguồn điện một chiều UPS.
 • Máy cắt đầu cực máy phát điện.
Profile EVNNPS 2022_Page_09_Image_0006

Bảo dưỡng hệ thống bơm cấp nước lò hơi

Profile EVNNPS 2022_Page_09_Image_0007

Bảo dưỡng hệ thống bơm nước ngưng

Profile EVNNPS 2022_Page_09_Image_0008

Bảo dưỡng hệ thống bơm tăng áp

Đại tu hệ thống chế biến than gồm:

 • Hệ thống cầu trục bốc dỡ than vận chuyển bằng đường thủy.
 • Hệ thống lật toa tàu vận chuyển bằng đường sắt.
 • Hệ thống băng tải, máy cấp than và thiết bị dò kim loại.
 • Hệ thống máy đánh đống, máy phá đống.
 • Hệ thống máy đánh phá đống liên hợp: Công suất đánh đống 1000 tấn/giờ, công suất phá đống 600 tấn/giờ.
 • Hệ thống máy nghiền than.
Profile EVNNPS 2022_Page_10_Image_0002

Đại tu hệ thống cuốn cáp cầu trục bốc dỡ than

Profile EVNNPS 2022_Page_10_Image_0003

Đại tu hệ thống bánh xe cầu trục bốc dỡ than

Profile EVNNPS 2022_Page_10_Image_0005

Đại tu hệ thống nâng hạ cầu trục bốc dỡ than