Xây dựng và thực thi văn hóa công ty là nhiệm vụ của tất cả mọi người trong công ty với mục tiêu cao nhất là sự phát triển bền vững của Công ty.

1. Cam kết

1.1 Với Khách hàng và cộng đồng:

– Không ngừng thoả mãn sự hài lòng của khách hàng; góp phần đem lại sự phát điện ổn định của các nhà máy nhiệt điện nói riêng và thị trường điện nói chung.

– Mỗi CBCNV của NPS nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm và cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với sự phát triển bền vững của công ty, của ngành điện, của địa phương và của cộng đồng.

Văn hóa EVNNPS

1.2 Với Người lao động:

“Người lao động là tài sản quý giá nhất”

– Đảm bảo ổn định việc làm, không ngừng nâng cao đời sống của người lao động. Người lao động đều được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của Pháp luật.

– Xây dựng môi trường làm việc an toàn, thân thiện và hợp tác, chia sẻ. Đảm bảo công bằng, minh bạch về các chế độ chính sách với người lao động.

– Luôn khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động được học tập, đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện kỹ năng.

– Đảm bảo bí mật thông tin cá nhân, tôn trọng sự riêng tư của người lao động.

– Đảm bảo dân chủ, công khai, khách quan, kịp thời trong đánh giá, ghi nhận thành tích của mọi cá nhân.

2. Ứng xử nội bộ

2.1. Văn hóa giao tiếp

– Trang phục làm việc gọn gàng, lịch sự và đúng quy định.

–  Lịch thiệp, đúng mực trong giao tiếp.

– Đối xử với nhau trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng, không xâm phạm bí mật riêng tư của nhau, đoàn kết, chia sẻ khó khăn, hợp tác giúp đỡ trên mọi phương diện.

2.2. Văn hóa trong công việc

Lấy kỷ cương, trung thực là nền tảng và coi việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, các Quy trình, Quy chế là cơ sở thành công cho mọi hoạt động.

– Đề cao trách nhiệm cá nhân, không trốn tránh, đối phó, không đùn đẩy trách nhiệm cho người khác.

– Toàn tâm toàn ý thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực phấn đấu hoàn thành công việc một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.

– Luôn hợp tác, chia sẻ kiến thức, thông tin để giải quyết công việc đạt chất lượng và hiệu quả cao nhất, vì lợi ích của Công ty, của Ngành và vì sự phát triển chung của Cộng đồng.

– Luôn có ý thức giữ gìn môi trường làm việc an toàn – xanh – sạch – đẹp; bảo vệ tài sản của Công ty, bảo vệ các lợi ích chung.

– Cấp trên tạo điều kiện để cấp dưới trình bày ý tưởng của mình, tạo môi trường thân thiện, thuận lợi để tranh luận, tôn trọng các ý kiên cá nhân và chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.

– Cấp dưới có quyền tranh luận, thảo luận đưa ra các ý kiến để thực hiện tốt công việc nhưng khi quyết định đã được cấp trên đưa ra thì tuyệt đối tuân thủ.

– Nghiêm túc rút kinh nghiệm; khen thưởng và kỷ luật nghiêm minh, kịp thời.

3. Ứng xử với khách hàng:

– Mỗi CBCNV của NPS đều là đại sứ, đại diện cho những giá trị văn hóa NPS khi tiếp xúc với khách hàng. NPS giao trọng trách lớn lao này cho họ và tin tưởng rằng các đại sứ này sẽ đem tới khách hàng những hình ảnh đẹp nhất về Công ty.

– CBCNV của NPS khi thực hiện nhiệm vụ giao tiếp với khách hàng phải sử dụng trang phục theo quy định. Luôn đón tiếp khách hàng với lời chào, cử chỉ, nụ cười, ánh mắt thân thiện, luôn lắng nghe, thấu hiểu và phục vụ khách hàng với thái độ tôn trọng, tận tâm.

– Tuyệt đối bài trừ các hành vi, cử chỉ, lời nói thiếu văn minh, hống hách, cửa quyền.

– Giải quyết công việc đúng hẹn, đúng nội dung, đầy đủ, rõ ràng những vấn đề mà khách hàng yêu cầu trên cơ sở các quy định của Nhà nước, của ngành, của NPS. Tuyệt đối không tự đặt ra những điều kiện không có trong các quy định trên.

– Khi khách hàng có yêu cầu hoặc gặp khó khăn về sử dụng sản phẩm, dịch vụ, mọi người thuộc NPS đều có trách nhiệm giải quyết hoặc liên hệ với người có thể giải quyết.

4. Ứng xử với đối tác

– NPS coi các đối tác là những người bạn, xây dựng những mối quan hệ thân thiện, bền vững trên cơ sở bình đẳng, tin cậy và các bên cùng có lợi.

– Khi giao tiếp với các đối tác trong và ngoài nước, CBCNV NPS khẳng định vai trò, vị trí của mình thông qua cách cư xử lịch thiệp, nghi thức phù hợp và đúng hẹn.

– Khi làm việc với đối tác nước ngoài hay khi công tác ở nước ngoài, CBCNV NPS tuân thủ và tôn trọng luật pháp, văn hóa của nước bạn, các Hiệp định, thỏa thuận Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.

5. Đảm bảo lợi ích cộng đồng

– Mọi hoạt động của NPS đều hướng tới lợi ích chung của xã hội, của cộng đồng, không vụ lợi cá nhân, phát triển cục bộ.

–  Tổ chức, khuyến khích và tạo điều kiện cho CBCNV tích cực tham gia các hoạt động xã hội tự nguyện như đền ơn đáp nghĩa, từ thiện.

6. Cam kết giữ gìn môi trường

– NPS cam kết động viên khuyến khích các cá nhân thuộc NPS không ngừng nâng cao nhận thức và tham gia tích cực vào các hoạt động nhằm cải tạo, giữ gìn và bảo vệ môi trường.

                                                                                                                               Trích tài liệu văn hóa EVNNPS