EVNNPS cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp sửa chữa, xử lý sự cố và phục hồi thiết bị như:

  • Xử lý sự cố gãy cánh Turbine 2 – PPC
  • Máy phát 1 và 6 – PPC
  • Cháy Turbine 2 – PPC
  • Máy phát – Cẩm Phả TPC
  • Bơm TH B – Vũng Áng TPC
  • Van – NĐ Thăng Long TPC
  • Xì xi lanh – TB MD2
  • Máy nghiền PPC/HP/MD2
  • MBA TD91 – 2020 – PPC
  • Sửa chữa gối Babbit máy nghiền, TB, Mfat…
Profile EVNNPS 2022_Page_11_Image_0004

Xử lý sự cố gãy cánh Tuabin 2 – PPC

Profile EVNNPS 2022_Page_11_Image_0003

Xử lý sự cố máy phát 6 – PPC

Profile EVNNPS 2022_Page_11_Image_0002

Xử lý sự cố máy phát 6 – PPC

Profile EVNNPS 2022_Page_11_Image_0006

Sửa chữa HT Van chính – NĐ Thăng Long

Profile EVNNPS 2022_Page_11_Image_0005

Trạm biến áp TD91- PPC

Profile EVNNPS 2022_Page_11_Image_0007

Thí nghiệm thiết bị điện 6.3kV PPC

Xử lý sự cố gối bộ giảm tốc máy nghiền – AES Mong Duong