Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc được thành lập Ngày 17 tháng 7 năm 2007.

Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc được thành lập theo Pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam theo định hướng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Để chủ động đảm bảo các nguồn phát điện vận hành an toàn, liên tục và hiệu quả, cung cấp điện năng phục vụ công cuộc CNH-HĐH đất nước, ngày 05 tháng 6 năm 1999 nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam Hoàng Trung Hải (nay là Phó Thủ Tướng Chính Phủ) đã có Công văn giao nhiệm vụ cho hai nhà máy điện Phả Lại và nhiệt điện Phú Mỹ lập đề án “Cải tiến tổ chức sửa chữa và dịch vụ kỹ thuật cho các NMĐ trong khu vực” trình Tổng Công ty nghiên cứu xem xét”.

Quá trình phát triển

Ngày 17 tháng 7 năm 2007, Công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc được thành lập trên cơ sở tách ra từ Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại với nhiệm vụ chiến lược là: Cung cấp dịch vụ kỹ thuật, sửa chữa bảo trì bảo dưỡng thường xuyên và trung đại tu các thiết bị nhiệt điện trong kế hoạch sửa chữa lớn các nhà máy nhiệt điện phía Bắc. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 04030000636 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương cấp ngày 17/7/2007 và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2005.

Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc đang đảm nhận hầu hết các công việc sửa chữa lớn (SCL), toàn bộ sửa chữa thường xuyên (SCTX) các thiết bị của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại. Sửa chữa lớn, sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên thiết bị của một số tổ máy các nhà máy nhiệt điện Uông Bí mở rộng (công suất tổ máy 300 MW), Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng, Quảng Ninh. Xúc tiến mở rộng dịch vụ tới các nhà máy nhiệt điện Mông Dương, An khánh…

Các cán bộ quản lý và lực lượng kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, công nhân làm công tác sửa chữa dịch vụ được điều chuyển từ Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại sang có bề dầy kinh nghiệm trong công tác sửa chữa bảo dưỡng thiết bị nhà máy điện.

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty (Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 04030000636 ngày 17/7/2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hải Dương), với sự phát triển và lớn mạnh không ngừng của đất nước, Công ty lấy ba yếu tố “Chất lượng, tiến độ và chữ tín” là cơ bản và được coi trọng hàng đầu trong mục tiêu phát triển của Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc.