1. Tầm nhìn

– NPS trở thành đơn vị hàng đầu về cung cấp dịch vụ sửa chữa cũng như các giải pháp kỹ thuật, chuyên gia, vật tư thiết bị trong lĩnh vực bảo dưỡng và sửa chữa nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam và trong khu vực.

– Chuyên nghiệp hóa và hoàn thiện năng lực bảo dưỡng, sửa chữa để trở thành đơn vị đào tạo nguồn nhân lực  có uy tín trong lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị nhà máy nhiệt điện.

– Đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ

Tầm nhìn, sứ mệnh

2. Sứ mệnh

Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa cho các nhà máy nhiệt điện góp phần đảm bảo an toàn – chất lượng – hiệu quả và an ninh năng lượng cho hệ thống điện quốc gia.

3. Khẩu hiệu

Sự hài lòng của khách hàng là thành công của chúng tôi

4. Giá trị cốt lõi 

Con người là cốt lõi: Tôn trọng con người, tạo điều kiện cho các thành viên phát triển tối đa tài năng, luôn luôn sáng tạo, đóng góp cho tổ chức và được đãi ngộ xứng đáng cả về vật chất và tinh thần, nêu cao tinh thần đồng đội, thành quả của tập thể, trách nhiệm là của mỗi cá nhân.

Tôn trọng và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng: Tận tụy với khách hàng và luôn phấn đấu để đáp ứng tốt nhất những nhu cầu, vượt trên sự mong đợi của họ, chăm sóc thiết bị nhà máy điện như lương y với con người.

Đề cao đạo đức kinh doanh: Mỗi nhân viên là một đại diện của Công ty, có nghĩa vụ tuân thủ đạo đức kinh doanh cao nhất, luôn tuân thủ pháp luật, tuân thủ các qui định của Công ty, luôn hợp tác, cởi mở và thân thiện với đồng nghiệp, đóng góp cho cộng đồng và xã hội, không làm việc vô lý, vô ích và vô nghĩa.