Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc

  • Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN  DỊCH VỤ SỬA CHỮA NHIỆT ĐIỆN MIỀN BẮC
  • Tên Công ty viết bằng Tiếng Anh: NORTH POWER SERVICE JOINT STOCK COMPANY
  • Tên Công ty viết tắt: NPS
  • Địa chỉ trụ sở chính: Số 85, Phố Lục Đầu Giang, Phường Phả Lại, TP. Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
  • Điện thoại: 0320.3582909
  • Fax: 03203.582905
  • Email: truyenthong.evnnps@gmail.com
  • Website: https://evnnps.com.vn

Img 1571 (1)
Trụ sở Công ty

Ngành nghề kinh doanh:

Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, thị nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị nhà máy điện, thiết bị điện, trạm phân phối điện cấp điện áp đến 500KV và các thiết bị điện công nghiệp khác tương đương; Lắp đặt chuyển giao công nghệ thiết bị nhiệt, thiết bị điện; tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng; tư vấn quản lý dự án; Tư vấn giám sát thi công xây lắp các công trình của nhà máy điện; mua bán vật tư thiết bị phục vụ cho sản xuất công nghiệp; Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; sản xuất phụ gia bê tông từ tro bay; Chế tạo phục hồi các chi tiết, thiết bị vật tư, phụ tùng thay thế thuộc thiết bị các nhà máy điện và các thiết bị công nghiệp khác; Xây lắp các công trình nguồn, lưới điện và các công trình công nghiệp khác; Cung ứng nhân lực và các dịch vụ đào tạo, vận hành sửa chữa, bảo dưỡng thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị các nhà máy điện; Kinh doanh dịch vụ khách sạn, tua du lịch và đại lý du lịch; Đầu tư các công trình nguồn điện, lưới điện và các công trình công nghiệp khác; Dịch vụ vận tải hàng hóa, nhiên liệu cho các nhà máy điện; Xây lắp, duy tu theo tùng cấp kỹ thuật hệ thống các công trình giao thông đường bộ, đường sắt, công trình thủy lợi; Thi công các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng.
Vốn điều lệ: 120.000.000.000 (một trăm hai mươi tỷ đồng)

Các chứng nhận của EVNNPS: