Services providing materials and equipment

Yêu cầu về nhân lực có trình độ cao, chuyên môn giỏi về sửa chữa và bảo dưỡng nhà máy điện ngày càng cấp thiết tạo động lực cũng như thách thức cho EVNNPS phát huy nguồn nhân lực sẵn có, phối hợp với các chuyên gia giỏi nhiều lĩnh vực trong và ngoài nước, sẵn sàng đào tạo cơ bản, chuyên sâu nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu về nhân lực vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị cho các nhà máy nhiệt điện

Profile EVNNPS 2022_Page_13_Image_0006

Đào tạo nội bộ cho các kỹ sư của EVNNPS

Profile EVNNPS 2022_Page_13_Image_0007

Chia sẻ kinh nghiệm giữa kỹ sư EVNNPS với chuyên gia của Fuji Electric

Profile EVNNPS 2022_Page_13_Image_0005

Đào tạo sửa chữa và bảo dưỡng nhà máy điện tại Nhật Bản

Đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên của EVNNPS có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thí nghiệm điện, phòng thí nghiệm đã được chuẩn hóa, thường xuyên tham gia các khoá huấn luyện kỹ thuật nghiệp vụ, các hội thi thợ giỏi trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam.