KHÁCH HÀNG

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

1. Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại
2. Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng
3. Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh
4. Công ty Nhiệt điện Uông Bí
5. Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1
6. Công ty Nhiệt điện Mông Dương
7. Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (KTV)

1. Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn
2. Công ty Nhiệt điện Sơn Động
3. Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả
4. Công ty Nhiệt điện Đông Triều

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN)

1. Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1
2. Công ty CP DVKT Điện lực dầu khí Việt Nam
3. Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn

Đơn vị khác – Other units

1. Công ty CP Năng lượng Hòa Phát
2. Công ty CP Giấy Bãi Bằng
3. Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
4. Công ty Điện lực AES Mông Dương
5. Công ty CP Nhiệt điện Thăng Long – Thang Long PPC

ĐỐI TÁC

Đối tác trong nước:

1. Công ty CP Lilama 69-1 Phả Lại
2. Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền bắc – ETC1
3. Công ty CP Nghiên cứu và thí nghiệm điện – ETRC
4. Công ty CP DVKT Điện lực dầu khí – PVPS
5. Công ty CP dịch vụ sửa chữa nhà máy điện – EPS
6. Công ty TNHH Asia Pacific EPC Việt Nam – APEPC-VN CO., LTD
7. Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ kỹ thuật DTL – DTL CO., LTD
8. Công ty CP Việt Long – Vietlong JSC
9. Công ty CP DVKT Phà Rừng – PHATECO
10. Công ty TNHH nhà nước MTV Cơ khí Hà Nội – Hameco
11. Công ty CP Tổ hợp chuyển giao công nghệ – TTGroup
12. Trường Đại học KTKTCN – UNETI
13. Viện nghiên cứu cơ khí NARIME
14. Trung tâm đánh giá hư hỏng vật liệuViện Khoa học vật liệu – COMFA
15. Tập đoàn APAVE
16. Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật GTC

Đối tác nước ngoài:

1. TNB Repair and Maintenance Sdn Bhd (Malaysia)
2. InterRao Export LLC (Russia)
3. Korea Engineering & Power Service Co., Ltd (Korea)
4. KEPCO Plant Service & Engineering Co., Ltd (Korea