Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Tính – Doanh nhân tiêu biểu khu vực Duyên hải phía bắc năm 2015

Sáng 7-10, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh Hải Phòng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10 và tôn vinh Doanh nhân tiêu biểu khu vực Duyên hải phía bắc năm 2015.

Tại lễ kỷ niệm, Ông Nguyễn Văn Tính TGĐ Công ty vinh dự được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tặng bằng khen và kỷ niệm chương vinh danh Doanh nhân tiêu biểu năm 2015. Phần thưởng này là động lực khích lệ để Công ty NPS và cá nhân Ông Nguyễn Văn Tính tiếp tục công hiến nhiều hơn vào cho sự phát triển của Công ty, xứng đáng là “ Người lính thời bình” từng bước đưa Công ty NPS phát triển bền vững.

14

Ông Nguyễn Văn Tính TGĐ Công ty nhận bằng khen và kỷ niệm chương

Cũng trong dịp này Công ty NPS vinh dự đón nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương dành cho đơn vị trong Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã có thành tích tích xuất sắc trong xây dựng Hiệp hội và tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương giai đoạn 2010-2015.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Favicon Evnnps 256