Tiếp tục khẳng định năng lực của NPS qua các gói thầu tại Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng 2016

Năm 2016, Công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc (NPS) tiếp tục trúng nhiều gói thầu sửa chữa lớn tại Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng.

Năm 2016, Công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc (NPS) tiếp tục trúng nhiều gói thầu sửa chữa lớn tại Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng như: Đại tu hệ thống nghiền than tổ máy số 2; Đại tu tuabin, máy phát tổ máy số 2; Đại tu hệ thống thải xỉ chung Hải Phòng 1. Đại tu hệ thống lò hơi số 2…Tổng giá trị các gói thầu xấp xỉ 50 tỷ đồng.
Một số hình ảnh thi công trên công trường:

7

Đại tu turbine hạ áp tổ máy số 2

8

Đại tu máy phát điện tổ máy số 2

9

Kiểm tra hệ thống giám sát turbin tổ máy số 2

10

Kiểm tra kết cấu kim loại tầng cánh tĩnh turbin tổ máy số 2

12

12

Đại tu hệ thống nghiền than tổ máy số 2

Ban điều hành Công ty quyết liệt chỉ đạo các đơn vị, xí nghiệp trong Công ty rút kinh nghiệm việc tổ chức thi công các gói thầu năm 2015 để thực hiện tốt hơn trong năm 2016. Đẩy mạnh phối hợp với chủ đầu tư tổ chức thi công an toàn, hiệu quả đạt chất lượng cao và kịp tiến độ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Favicon Evnnps 256