Phân xưởng Sửa Chữa Cơ Nhiệt với công trình trọng điểm đại tu lò hơi 3B Công ty CP nhiệt điện Phả Lại

Trong những năm qua các cấp Công đoàn trong toàn Công ty thường xuyên duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi đua. Trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” do Tổng Giám đốc và Ban chấp hành công đoàn Công ty phát động nhằm tạo động lực động viên các cá nhân, tập thể phát huy tính năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Năm 2014 Công ty nhận nhiệm vụ đại tu lò hơi 3B của Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại theo khối lượng và tiến độ thi công được phê duyệt. Trong đó hạng mục công trình thay thế khối lượng lớn ống sinh hơi, ống cút bộ quá nhiệt. Tiến độ yêu cầu 10 ngày từ 30 tháng 11 đến 10 tháng 12 năm 2014 phải hoàn thành để bàn giao. Với yêu cầu trên Ban Tổng Giám đốc đã họp và đánh giá đây là một trong những công trình trọng điểm thời gian gấp và khối lượng công việc lại lớn chưa mà Công ty chưa từng thực hiện. Khối lượng tổng cộng 624 đoạn ống, cút ống dàn ống sinh hơi và quá nhiệt với 1248 mối hàn đòi hỏi kỹ thuật, chất lượng cao. Trước thách thức đó cần phải có tinh thần trách nhiệm cao mới hoàn thành được nhiệm vụ. Tổng Giám đốc đã quyết định giao nhiệm vụ cho Phân xưởng Sửa Chữa Cơ Nhiệt thực hiện thi công. Đồng thời điều động tăng cường một số thợ hàn từ các xí nghiệp NPS1, NPS2, NPS3 tham gia thi công. Đơn vị thi công tổ chức nhân lực, trang thiết bị và phân chia 3 ca làm việc liên tục. Sau thời gian thi công liên, tục nỗ lực đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được chủ đầu tư đánh giá cao cả về thời gian quy định và chất lượng công trình.

26

Để có được kết quả trên trước hết là sự đoàn kết gắn bó của lãnh đạo và CBCNV-LĐ phân xưởng, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị bạn và sự chỉ đạo sát sao của Ban điều hành Công ty, sự quan tâm và động viên kịp thời của Tổng giám đốc và BCH Công đoàn Công ty đối với đơn vị. Đây chính là sự khích lệ, động viên rất lớn để cán bộ công nhân của Phân xưởng phấn khởi, hăng hái thi đua lao động sáng tạo trong sản xuất, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ góp phần đưa phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của đơn vị đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả lao động cao đóng góp một phần vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014.
Ban Tổng Giám đốc Công ty biểu dương tinh thần trách nhiệm trong lao động sản xuất của các đơn vị trong việc thực hiện yêu cầu nhiệm vụ trên đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất. Với thành tích đã đạt được Ban Tổng Giám đốc Công ty kêu gọi CBCNV-LĐ toàn Công ty tiếp tục phát huy tốt những thành tích đã đạt được, thi đua giành nhiều thành tích cao hơn nữa đặc biệt mỗi CBCNV-LĐ sẽ là tấm gương để động viên, lôi cuốn được các công nhân lao động khác cùng chung tay thực hiện tốt mọi công việc được giao. Những thành tích đã đạt được ngày hôm nay sẽ tạo thêm sức mạnh và ngày càng được phát huy, nhân rộng điển hình nhiều hơn nữa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị và góp phần phát triển thương hiệu của Công ty đủ uy tín cạnh tranh và hội nhập xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Công Đoàn Công ty

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Favicon Evnnps 256