Một nét văn hóa Công ty NPS

Tập trung mỗi sáng thứ Hai đầu tuần – Một nét văn hóa của NPS

Đây là một nét văn hóa truyền thống của công ty NPS, cứ mỗi sáng thứ Hai đầu tuần là các CBCNV lại tập trung dưới sân để điểm danh, lắng nghe kế hoạch làm việc trong tuần và chuẩn bị các công cụ, dụng cụ sẵn sàng cho công việc.

29

Một nét văn hóa của NPS

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Favicon Evnnps 256