Lễ công bố Quyết định chuẩn y Ủy viên Ban thường vụ và Bí thư Đảng ủy Công ty EVNNPS nhiệm kỳ 2020-2025

  1. Chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc đối với đồng chí:
    – Đồng chí Lê Anh Văn, Đảng ủy viên, Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty;
    – Đồng chí Lê Trung Thắng, Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc Công ty;
  2. Chuẩn y đồng chí Lê Anh Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần DVSC Nhiệt điện Miền Bắc, nhiệm kỳ 2020-2025. 299430215 601002391619222 5665246864864081889 N

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Favicon Evnnps 256