Ký thỏa thuận hợp tác quốc tế với đối tác Nga và Hàn Quốc

Ngày 06/4/2015: Tại VP Chính phủ, trong chuyến thăm chính thức của TT Nga Medvedev, công ty NPS và công ty Inter RAO- Export LLC(Liên bang Nga) đã ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực: Hiện đại hóa các nhà máy điện do Nga xây dựng tại Việt nam, cung cấp vật tư thiết bị chính hang từ Nga, chuyên gia trong lĩnh vực bảo dưỡng sửa chữa nhà máy điện.

Ngày 02//4/2015 tại trụ sở Cty NPS, lãnh đạo hai công ty NPS và KEPS(Hàn Quốc) ký thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực: Hiện đại hóa tổ máy, cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, trao đổi công nghệ về Nhà máy nhiệt điện.

23

Lãnh đạo NPS và KEPS trong lễ ký kết

Ngày 06/4/2015 tại văn phòng Chính phủ, trong chuyến thăm chính thức của Thủ Tướng Cộng hòa liên bang Nga Medvedev. Công ty NPS và công ty Inter RAO- Export LLC(Liên bang Nga) đã ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực: Hiện đại hóa các nhà máy điện do Nga xây dựng tại Việt nam, cung cấp vật tư thiết bị chính hang từ Nga, chuyên gia trong lĩnh vực bảo dưỡng sửa chữa nhà máy điện.

24

Tổng Giám Đốc Nguyễn Văn Tính trong lễ ký kết

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Favicon Evnnps 256