Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Sáng ngày 08/7, Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Dsc 0091

Thực hiện và tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng chống dịch bệnh Covid 19 của thủ tướng chính phủ, Đại hội lần này được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.
 
Năm 2020 là một năm đặc biệt do đại dịch Covid bùng phát làm kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên bằng sự chỉ đạo kịp thời, sáng suốt của Lãnh đạo Ban điều hành, cộng với sự nỗ lực, quyết tâm của các cán bộ nhân viên, công ty EVNNPS đã luôn vững bước tiến lên, đạt được các chỉ tiêu đặt ra.
 
Để đạt được những kết quả đó, một lần nữa khẳng định vai trò chỉ đạo và sự sát cánh của HĐQT đối với ban điều hành Công ty, nhằm đảm bảo hoạt động có hiệu quả, nội bộ đoàn kết tốt, cụ thể hoá triển khai có hiệu quả theo nội dung các nghị quyết đã ban hành, đảm bảo lợi ích của người lao động trong Công ty và các cổ đông.
Trong mục tiêu kế hoạch năm 2021 Chủ tịch HĐQT đã chỉ đạo:
– Tiếp tục củng cố nâng cao năng lực quản trị, tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu; đảm bảo an toàn trong sản xuất, và sắp xếp nguồn lực tài chính hiệu quả cho đầu tư, củng cố nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý thông qua đào tạo, và tuyển dụng mới.
– Xây dựng kế hoạch cụ thể, có mục tiêu, phương pháp khoa học, tiếp tục mở rộng quan hệ đối ngoại hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước nhằm làm chủ công nghệ đồng bộ với việc khai thác thế mạnh tự động hóa trong cung cấp dịch vụ cũng như quản lý doanh nghiệp.
– Đặt lộ trình đưa NPS vốn hóa trên thị trường chứng khoán, nhằm nâng cao vị thế Công ty trong lĩnh vực ngành.
Cuối cùng là lời cảm ơn cũng như giành tặng những gì tốt đẹp nhất cho người lao động trong Công ty của Chủ tịch HĐQT.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Favicon Evnnps 256