Công Ty NPS xây dựng Phòng Thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của chất lượng các dịch vụ kỹ thuật cung cấp cho khách hàng. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang “toàn cầu hoá” ngày càng mạnh mẽ.

Ngày 14 tháng 2 năm 2011 Công ty Cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện Miền Bắc(NPS) đã ký kết hợp đồng tư vấn Xây dựng phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện Miền Bắc (NPS) và Trung tâm tư vấn phát triển Công nghệ đo lường.

Công Ty NPS xây dựng Phòng Thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005

Thí nghiệm máy cắt 220KV tại trạm 220KV Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại

Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 sẽ giúp Phòng Thí nghiệm(PTN) có cơ hội tập trung mọi nguồn lực để nâng cao năng lực con người và thiết bị trong công tác thí nghiệm hiệu chuẩn, khẳng định độ tin cậy đối với kết quả các phép đo/thử trong quá trình thực hiện các dịch vụ sửa chữa mà Công ty NPS đang thực hiện.

Hai bên đã cam kết thực hiện xây dựng PTN Công ty NPS đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005 theo đúng tiến độ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Favicon Evnnps 256