Dự án đại tu Turbine và thiết bị phụ tổ máy số 1 – Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn – Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1

Từ 03/09 đến 31/10/2020, Công ty CP Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc (EVNNPS) đã phối hợp cùng với Chủ đầu tư – Công ty Nhiệt điện Nghi sơn – Tổng Công ty phát điện 1 tham gia triển khai hoàn thành công tác sửa chữa lớn trong chiến dịch 57 ngày đêm đã đưa tổ máy vận hành trở lại trước tiến độ 03 ngày.
Mặc dù thời gian thực hiện dự án trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp trên thế giới và các địa phương trên cả nước tuy nhiên với sự quyết tâm nỗ lực và trách nhiệm cao nhất của Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể cán bộ kỹ thuật, công nhân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kỹ thuật sửa chữa Turbine- Máy phát và các thiết bị phụ trợ trong các nhà máy Nhiệt điện đã hoàn thành đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ cho Chủ đầu tư, góp phần quan trọng vào sự thành công chung trong kỳ đại tu lần này của nhà máy.609e2fbea94e56100f5f

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Favicon Evnnps 256