Thông báo tuyển dụng lao động ngày 13/03/2019 !
Công ty cổ phần Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện Miền Bắc Trụ sở: Phường Phả Lại – Thị xã Chí Linh – Tỉnh Hải Dương
Thông báo tuyển dụng lao động ngày 8/6/2018 !
Công ty cổ phần Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện Miền Bắc Trụ sở: Phường Phả Lại – Thị xã Chí Linh – Tỉnh Hải Dương Trân trọng thông báo, hiện nay do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng lao động.Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 15/6/2018 đến hết ngày 30/11/2018 .
Thông báo tuyển dụng lao động ngày 8/12/2017
Công ty cổ phần Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện Miền Bắc Trụ sở: Phường Phả Lại – Thị xã Chí Linh – Tỉnh Hải Dương Trân trọng thông báo, hiện nay do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng lao động.
Thông báo tyển dụng lao động ngày 03/7/2017
Công ty cổ phần Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện Miền Bắc Trụ sở: Phường Phả Lại – Thị xã Chí Linh – Tỉnh Hải Dương Trân trọng thông báo, hiện nay do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng lao động.
Thông báo tyển dụng lao động ngày 26/9/2016
Công ty trân trọng thông báo, hiện nay công ty có nhu cầu tuyển dụng 01 cử nhân kế toán vào làm hợp đồng không xác định thời hạn.
             1  2 of 2