Hợp tác và phát triển
NPS đẩy mạnh phát triển hợp tác với nhiều đối tác trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực sửa chữa của NPS theo nguyên tắc đôi bên cùng có lợi.
Lĩnh vực hoạt động
Công ty là đơn vị tự chủ về công nghệ sửa chữa các thiết bị chính trong nhà máy nhiệt điện chạy than như : lò hơi(đốt than), turbine hơi, máy phát... Công ty có thế mạnh vượt trội về năng lực cung cấp các gói DVSC chất lượng cao và ổn định cho các nhà máy nhiệt điện.
             1 of 1