Danh sách cổ đông sáng lập
Danh sách cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Dịch Vụ Sửa Chữa Nhiệt Điện Miền Bắc kèm theo GCN DKDN số 0800383471 do phòng DKDD-Sở KH và DT tỉnh Hải Dương cấp ngày 14/12/2011 - Đăng ký thay đổi lần thứ 6.
1. Tập đoàn điện lực việt nam
    - Số nhà 18 đường Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
    - Loại cổ phần: Phổ thông
    - Số cổ phần : 1.750.000
    - Giá trị cổ phần 17,5 tỷ VND
    - Tỷ lệ vốn góp 35%

2. Công ty CP Nhiệt Điện Phả Lại
    - Phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
    - Loại cổ phần: Phổ thông
    - Số cổ phần : 750.000
    - Giá trị cổ phần 7,5 tỷ VND
    - Tỷ lệ vốn góp 15%
3. Công ty TNHH MTV Nhiệt Điện Uông Bí
    - Thị xã Chí Linh, tỉnh Quảng Ninh
    - Loại cổ phần: Phổ thông
    - Số cổ phần : 500.000
    - Giá trị cổ phần 5 tỷ VND
    - Tỷ lệ vốn góp 10%

4. Công ty CP Nhiệt Điện Hải Phòng
    - Xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng
    - Loại cổ phần: Phổ thông
    - Số cổ phần : 500.000
    - Giá trị cổ phần 5 tỷ VND
    - Tỷ lệ vốn góp 10%

5. Công ty CP Nhiệt Điện Ninh Bình
    - Thành phố Ninh Bình
    - Loại cổ phần: Phổ thông
    - Số cổ phần : 250.000
    - Giá trị cổ phần 2,5 tỷ VND
    - Tỷ lệ vốn góp 5%

6. Công ty CP Chế Tạo Thiết Bị Điện Đông Anh
    - Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội
    - Loại cổ phần: Phổ thông
    - Số cổ phần : 250.000
    - Giá trị cổ phần 2,5 tỷ VND
    - Tỷ lệ vốn góp 5%

7. Công ty Cơ Khí Điện Lực
    - Số 150, đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội
    - Loại cổ phần: Phổ thông
    - Số cổ phần : 250.000
    - Giá trị cổ phần 2,5 tỷ VND
    - Tỷ lệ vốn góp 5%

8. Công ty CP Lilama 69-1
   - Số 17, đường Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
   - Loại cổ phần: Phổ thông
   - Số cổ phần : 250.000
   - Giá trị cổ phần 2,5 tỷ VND
   - Tỷ lệ vốn góp 5%

9. Công ty CP Nhiệt Điện Quảng Ninh
   - Tổ 33, Khu 5, phường hà Khánh, thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
   - Loại cổ phần: Phổ thông
   - Số cổ phần : 500.000
   - Giá trị cổ phần 5 tỷ VND
   - Tỷ lệ vốn góp 10%