Lĩnh vực hoạt động
Công ty là đơn vị tự chủ về công nghệ sửa chữa các thiết bị chính trong nhà máy nhiệt điện chạy than như : lò hơi(đốt than), turbine hơi, máy phát... Công ty có thế mạnh vượt trội về năng lực cung cấp các gói DVSC chất lượng cao và ổn định cho các nhà máy nhiệt điện.

Các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty:

- Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị nhà máy điện, thiết bị điện, trạm phân phối điện cấp điện áp đến 500KV và các  thiết bị điện công nghiệp khác tương đương;

- Lắp đặt chuyển giao công nghệ  thiết bị nhiệt,  thiết bị điện.

- Tư vấn  lập dự án đầu  tư xây dựng;  tư vấn quản  lý dự án.

- Tư vấn giám sát thi công xây lắp các công  trình của nhà máy điện.

- Mua bán vật  tư  thiết bị phục vụ cho sản xuất công nghiệp.

- Sản xuất kinh doanh vật  liệu xây dựng; sản xuất phụ gia bê  tông  từ  tro bay.

- Chế tạo phục hồi các chi tiết, thiết bị vật tư, phụ tùng thay thế thuộc thiết bị các nhà máy điện và các thiết bị công nghiệp khác.

- Xây lắp các công trình nguồn, lưới điện và các công trình công nghiệp khác. - Cung ứng nhân lực và các dịch vụ đào tạo, vận hành sửa chữa, bảo dưỡng  thí nghiệm, hiệu chỉnh  thiết bị các nhà máy điện.

- Kinh doanh dịch vụ khách sạn, tua du lịch và đại lý du lịch.

- Đầu tư các công trình nguồn điện, lưới điện và các công trình công nghiệp khác.

- Dịch vụ vận tải hàng hóa, nhiên liệu cho các nhà máy điện.

- Xây lắp, duy tu theo tùng cấp kỹ thuật hệ thống các công trình giao thông đường bộ, đường sắt, công trình thủy lợi.

- Thi công các công  trình xây dựng công nghiệp và dân dụng

Điểm nổi bật của Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc hiện đang đảm nhận hầu hết các phần việc:

- Sửa chữa lớn (SCL), sửa chữa thường xuyên (SCTX) các thiết bị của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty CP nhiệt điện Hải Phòng

- Thực hiện các hợp đồng SCTX một phần thiết bị của các Công ty TNHHMTV nhiệt điện Uông Bí, Công ty CP nhiệt điện Hải Phòng, Công ty CP nhiệt điện Quảng Ninh.                               

- Bố trí nhân lực, phương tiện cần thiết để nhanh chóng thực hiện công việc yêu cầu.

- Khi nhận được thông tin yêu cầu sửa chữa khắc phục sự cố thiết bị của các khách hàng, chậm nhất 20 phút cử người đến hiện trường cùng với khách hàng để kiểm tra cụ thể và đưa ra phương án sửa chữa.

- Tham gia tư vấn với chủ đầu tư trong công tác chuẩn bị công cụ, dụng cụ, nhân lực, vật tư dự phòng phục vụ sửa chữa thường xuyên tại các Công ty sản xuất điện.

- Phối hợp cùng lực lượng sửa chữa, vận hành của các Công ty nhiệt điện bảo dưỡng thường xuyên (Theo lịch).

- Tư vấn và hướng dẫn lực lượng sửa chữa của các Công ty nhiệt điện thực hiện công việc bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị.

- Lập phương án sửa chữa, lập tiến độ thực hiện khắc phục sự cố (Phụ thuộc tình trạng, mức độ của mỗi sự cố cụ thể).

- Đề xuất với các Công ty nhiệt điện chuẩn bị biện pháp an toàn vệ sinh lao động, phương tiện, dụng cụ an toàn, phòng chống cháy nổ (Không phải dụng cụ trang bị cá nhân) đủ điều kiện làm việc.

Công ty CP nhiệt điện Quảng Ninh.


Hồ sơ năng lực  (16/02/2017)