Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Tính - Doanh nhân tiêu biểu khu vực Duyên hải phía bắc năm 2015
Sáng 7-10, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh Hải Phòng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10 và tôn vinh Doanh nhân tiêu biểu khu vực Duyên hải phía bắc năm 2015. Tại lễ kỷ niệm, Ông Nguyễn Văn Tính TGĐ Công ty vinh dự được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tặng bằng khen và kỷ niệm chương vinh danh Doanh nhân tiêu biểu năm 2015