Công ty NPS và công ty Inter RAO- Export LLC(Liên bang Nga) đã ký thỏa thuận hợp tác
Ngày 06/4/2015: Tại VP Chính phủ, trong chuyến thăm chính thức của TT Nga Medvedev, công ty NPS và công ty Inter RAO- Export LLC(Liên bang Nga) đã ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực: Hiện đại hóa các nhà máy điện do Nga xây dựng tại Việt nam, cung cấp vật tư thiết bị chính hang từ Nga, chuyên gia trong lĩnh vực bảo dưỡng sửa chữa nhà máy điện.