Bài ca truyền thống ngành điện
Nhằm tham khảo ý kiến của đông đảo cán bộ, công nhân viên tham gia bình chọn ca khúc để Ban tổ chức cuộc vận động có cơ sở cùng với các hình thức khác lựa chọn ca khúc sử dụng làm Bài ca truyền thống ngành Điện theo nội dung chương trình phối hợp giữa Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Chỉ thị liên tịch số 103/CTLT-EVN-CĐĐLVN ngày 02/5/2012 về