Thông báo tuyển dụng lao động ngày 8/12/2017
Công ty cổ phần Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện Miền Bắc Trụ sở: Phường Phả Lại – Thị xã Chí Linh – Tỉnh Hải Dương Trân trọng thông báo, hiện nay do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng lao động.

Download Thông báo tuyển dụng lao động ngày 8/12/2017