Ban lãnh đạo, BCH Công đoàn Công ty chúc mừng các CBNV sinh nhật trong tháng 11 năm 2018
Nhân dịp tháng 11 năm nay ! Ban lãnh đạo, BCH Công đoàn Công ty xin gửi lời chúc đến các CBNV sinh nhật trong tháng 11 năm 2018. Chúc các anh/chị thêm một tuổi mới với thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công mới !
Ban lãnh đạo, BCH Công đoàn Công ty chúc mừng các CBNV sinh nhật trong tháng 7 năm 2018
Nhân dịp tháng 7 năm nay ! Ban lãnh đạo, BCH Công đoàn Công ty xin gửi lời chúc đến các CBNV sinh nhật trong tháng 7 năm 2018. Chúc các anh/chị thêm một tuổi mới với thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công mới !
Ban lãnh đạo, BCH Công đoàn Công ty chúc mừng các CBNV sinh nhật trong tháng 6 năm 2018
Nhân dịp tháng 6 năm nay ! Ban lãnh đạo, BCH Công đoàn Công ty xin gửi lời chúc đến các CBNV sinh nhật trong tháng 6 năm 2018. Chúc các anh/chị thêm một tuổi mới với thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công mới !
Ban lãnh đạo, BCH Công đoàn Công ty chúc mừng các CBNV sinh nhật trong tháng 5 năm 2018
Ban lãnh đạo, BCH Công đoàn Công ty xin gửi lời chúc đến các CBNV sinh nhật trong tháng 5 năm 2018. Chúc các anh/chị thêm một tuổi mới với thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công mới !
Ban lãnh đạo, BCH Công đoàn Công ty chúc mừng các CBNV sinh nhật trong tháng 4 năm 2018
Ban lãnh đạo, BCH Công đoàn Công ty xin gửi lời chúc đến các CBNV sinh nhật trong tháng 4 năm 2018. Chúc các anh/chị thêm một tuổi mới với thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công mới !
             1  2  3  4  5  6  7  8  9 of 9