Nghị định số 63/2014/NĐ-CP
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Quốc hội

Quốc hội
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ( 204 ) Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ( 57 )


Công nghệ hàn tig  (19/07/2011)
Luật đấu thầu  (04/08/2014)